Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm: Sự im lặng có biến thành "con dao 2 lưỡi"?

Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và những ồn ào tình cảm. Ảnh: MTP, NSCC.
Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và những ồn ào tình cảm. Ảnh: MTP, NSCC.
Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và những ồn ào tình cảm. Ảnh: MTP, NSCC.
Lên top