Sơn Tùng M-TP không có tên vẫn làm nóng đề cử Cống hiến 2017

Sơn Tùng nhận giải Ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2016.
Sơn Tùng nhận giải Ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2016.
Sơn Tùng nhận giải Ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2016.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM