Sơn mài lúng túng với quy chuẩn thương hiệu quốc gia

Tranh sơn mài “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng sáng tác 1963. Ảnh: P.V
Tranh sơn mài “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng sáng tác 1963. Ảnh: P.V
Tranh sơn mài “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng sáng tác 1963. Ảnh: P.V
Lên top