"Số phận" Thách thức danh hài hậu scandal từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh từng xin rút khỏi vị trí giám khảo "Thách thức danh hài". Ảnh: CTCC.
Nghệ sĩ Hoài Linh từng xin rút khỏi vị trí giám khảo "Thách thức danh hài". Ảnh: CTCC.
Nghệ sĩ Hoài Linh từng xin rút khỏi vị trí giám khảo "Thách thức danh hài". Ảnh: CTCC.
Lên top