So kè thứ hạng TWICE, Blackpink, Wonder Girls ở Billboard Hot 100

Blackpink và TWICE từng vào bảng xếp hạng danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và TWICE từng vào bảng xếp hạng danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và TWICE từng vào bảng xếp hạng danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Lên top