So kè kỷ lục Vpop của Sơn Tùng, Jack, Đen Vâu: Cuộc đua gay cấn

Sơn Tùng M-TP, Jack và Đen Vâu nắm giữ các kỷ lục Vpop. Ảnh: NSCC.
Sơn Tùng M-TP, Jack và Đen Vâu nắm giữ các kỷ lục Vpop. Ảnh: NSCC.
Sơn Tùng M-TP, Jack và Đen Vâu nắm giữ các kỷ lục Vpop. Ảnh: NSCC.
Lên top