Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

SlimV là DJ đầu tiên của Việt Nam được mời tham dự Asia Song Festival