Siêu mẫu nhí lên sàn diễn: Niềm vui hay nỗi lo?

Các người mẫu nhí biểu diễn ở mùa 2. Ảnh: T.L
Các người mẫu nhí biểu diễn ở mùa 2. Ảnh: T.L
Các người mẫu nhí biểu diễn ở mùa 2. Ảnh: T.L
Lên top