Siết chặt truyền hình OTT không phép: Để tạo “sân chơi” công bằng

Netflix cung cấp dịch vụ vào Việt Nam từ đầu năm 2016 nhưng đến nay chưa có giấy phép hoạt động. Ảnh:PK
Netflix cung cấp dịch vụ vào Việt Nam từ đầu năm 2016 nhưng đến nay chưa có giấy phép hoạt động. Ảnh:PK
Netflix cung cấp dịch vụ vào Việt Nam từ đầu năm 2016 nhưng đến nay chưa có giấy phép hoạt động. Ảnh:PK
Lên top