Siết chặt quản lý đối với chọi trâu Phú Thọ

Lễ hội chọi trâu Phú Thọ thu hút sự quan tâm của người dân.
Lễ hội chọi trâu Phú Thọ thu hút sự quan tâm của người dân.
Lễ hội chọi trâu Phú Thọ thu hút sự quan tâm của người dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM