Showbiz Việt lại giông tố: Sau từ thiện, quảng cáo đến đấu tố, hạ bệ nhau

Showbiz Việt liên tục xảy ra những chuyện đấu tố. Ảnh: CTCC.
Showbiz Việt liên tục xảy ra những chuyện đấu tố. Ảnh: CTCC.
Showbiz Việt liên tục xảy ra những chuyện đấu tố. Ảnh: CTCC.
Lên top