Show thời trang “xem, nghe, sờ, ngửi” đầu tiên tại Việt Nam

Đạo diễn Lê Việt. Ảnh: T.L
Đạo diễn Lê Việt. Ảnh: T.L
Đạo diễn Lê Việt. Ảnh: T.L
Lên top