Show diễn Boney M tốn tiền tỉ săn thiết bị âm thanh khủng