Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Show diễn Boney M tốn tiền tỉ săn thiết bị âm thanh khủng