Sẽ không chỉ có một Sơn Tùng dính nghi án đạo nhái