Sẽ cải tạo, chỉnh trang Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân ngắm cảnh

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lên top