Sau Thương Tín, Hoàng Lan được sao Việt quyên góp hàng trăm triệu giúp đỡ

Sau Thương Tín, các nghệ sĩ quyên góp giúp đỡ diễn viên Hoàng Lan. Ảnh: NSCC.
Sau Thương Tín, các nghệ sĩ quyên góp giúp đỡ diễn viên Hoàng Lan. Ảnh: NSCC.
Sau Thương Tín, các nghệ sĩ quyên góp giúp đỡ diễn viên Hoàng Lan. Ảnh: NSCC.
Lên top