Sau thời gian điều trị COVID-19, sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung hiện ra sao?

Sức khỏe Phi Nhung đã cải thiện sau thời gian điều trị COVID-19. Ảnh: CTCC.
Sức khỏe Phi Nhung đã cải thiện sau thời gian điều trị COVID-19. Ảnh: CTCC.
Sức khỏe Phi Nhung đã cải thiện sau thời gian điều trị COVID-19. Ảnh: CTCC.
Lên top