Sau Hồ Văn Cường, Sơn Tùng lại bị Đông Nhi “vượt mặt“