Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sáu giọng ca vàng thăng hoa cùng The Master of Symphony 2016