Sau "Bố già" và "Lật mặt: 48h", điện ảnh Việt sẽ có phim nào đạt trăm tỉ?

Sau "Lật mặt: 48h" và "Bố già" thì phim "Trạng Tí" và "Thiên thần hộ mệnh" là 2 phim đáng mong chờ. Ảnh: NSX.
Sau "Lật mặt: 48h" và "Bố già" thì phim "Trạng Tí" và "Thiên thần hộ mệnh" là 2 phim đáng mong chờ. Ảnh: NSX.
Sau "Lật mặt: 48h" và "Bố già" thì phim "Trạng Tí" và "Thiên thần hộ mệnh" là 2 phim đáng mong chờ. Ảnh: NSX.
Lên top