Sau 10 ngày ra mắt,“Việt Nam: Đi để yêu!-Bao la biển gọi” đạt 1 triệu view

Du lịch biển Việt Nam luôn thu hút số lượng lớn du khách đến nghỉ dưỡng. Ảnh: LĐ.
Du lịch biển Việt Nam luôn thu hút số lượng lớn du khách đến nghỉ dưỡng. Ảnh: LĐ.
Du lịch biển Việt Nam luôn thu hút số lượng lớn du khách đến nghỉ dưỡng. Ảnh: LĐ.
Lên top