Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sầm Sơn thất thu vì nước thải chảy tràn ra biển