Rơ Chăm Phiang: "Danh hiệu NSND là động lực để bước tiếp..."

Lên top