Rầm rộ tin ly hôn ở Mỹ, phía Đàm Vĩnh Hưng nói gì?

Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào ly hôn ở Mỹ. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào ly hôn ở Mỹ. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào ly hôn ở Mỹ. Ảnh: NSCC.
Lên top