Ra mắt tuyển tập Thơ Thiền Lê Nguyễn sau 12 năm

Nhà thơ Nguyễn Duy nói về quá trình biên soạn, dịch nghĩa các bài thơ từ chữ Hán sang tiếng Việt. Ảnh: P.V
Nhà thơ Nguyễn Duy nói về quá trình biên soạn, dịch nghĩa các bài thơ từ chữ Hán sang tiếng Việt. Ảnh: P.V
Nhà thơ Nguyễn Duy nói về quá trình biên soạn, dịch nghĩa các bài thơ từ chữ Hán sang tiếng Việt. Ảnh: P.V
Lên top