Quyết định ngày tổ chức Festival thuyền buồm quốc tế