Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt Nam: 12 năm triển khai vẫn chưa thành lập

Diễn viên Trấn Thành trong phim “Trạng Quỳnh”. Ảnh do CGV cung cấp
Diễn viên Trấn Thành trong phim “Trạng Quỳnh”. Ảnh do CGV cung cấp
Diễn viên Trấn Thành trong phim “Trạng Quỳnh”. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top