Quy định chưa nghiêm, hoa hậu ngập trong tai tiếng