Quảng Trị với Festival “Vì Hòa bình”

Người dân tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ
Người dân tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ
Người dân tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top