Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quảng Trị với Festival “Vì Hòa bình”

Người dân tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ
Người dân tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ
Người dân tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top