Quảng Trị “giật” 4 giải thưởng tại triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung