Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quang Linh: Không tổ chức liveshow để trở thành “của hiếm“