Quang Hà nắm tay Phương Thanh và Siu Black lại gần nhau trong Live Concert

Quang Hà và Phương Thanh. Ảnh: LVPH
Quang Hà và Phương Thanh. Ảnh: LVPH