Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quan xã hứa hoàn thành nhiệm vụ trong lễ hội Minh Thề

Chủ tế Phạm Phú Oanh làm lễ thề. Ảnh: PV.
Chủ tế Phạm Phú Oanh làm lễ thề. Ảnh: PV.
Chủ tế Phạm Phú Oanh làm lễ thề. Ảnh: PV.
Lên top