Quan xã hứa hoàn thành nhiệm vụ trong lễ hội Minh Thề

Chủ tế Phạm Phú Oanh làm lễ thề. Ảnh: PV.
Chủ tế Phạm Phú Oanh làm lễ thề. Ảnh: PV.
Chủ tế Phạm Phú Oanh làm lễ thề. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top