Quán thanh xuân tháng 8 và Ký ức bầu trời

Quán thanh xuân tháng 8 trở lại với chủ đề "Ký ức bầu trời". Ảnh: VTV
Quán thanh xuân tháng 8 trở lại với chủ đề "Ký ức bầu trời". Ảnh: VTV
Quán thanh xuân tháng 8 trở lại với chủ đề "Ký ức bầu trời". Ảnh: VTV
Lên top