Quan ngại về dự án 700 tỉ xây trung tâm văn hóa tỉnh Hải Dương

Thành phố Hải Dương. Ảnh: T.H
Thành phố Hải Dương. Ảnh: T.H
Thành phố Hải Dương. Ảnh: T.H
Lên top