Quẫn đã “sống lại”

Cảnh trong vở “Quẫn” của Lộng Chương do Trần Lực đạo diễn.
Cảnh trong vở “Quẫn” của Lộng Chương do Trần Lực đạo diễn.
Cảnh trong vở “Quẫn” của Lộng Chương do Trần Lực đạo diễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM