Quách Tuấn Du kể chuyện phục vụ bàn cho Mỹ Tâm và từng đối diện với sinh tử

Quách Tuấn Du kể chuyện từng phục vụ bàn cho ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: CTCC.
Quách Tuấn Du kể chuyện từng phục vụ bàn cho ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: CTCC.
Quách Tuấn Du kể chuyện từng phục vụ bàn cho ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: CTCC.
Lên top