Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phương Thanh, Hà Thúy Anh khuấy động chương trình “Tết sum vầy“