Phương Dung tiết lộ điều ít biết về nhạc sĩ Văn Cao - cha đẻ "Tiến quân ca"

Danh ca Phương Dung kể về những điều ấn tượng về nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: CTCC.
Danh ca Phương Dung kể về những điều ấn tượng về nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: CTCC.
Danh ca Phương Dung kể về những điều ấn tượng về nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: CTCC.
Lên top