Phục hồi cổng, bình phong Điện Phụng Tiên - Đại Nội Huế

Dự án thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế đối với việc bảo tồn không gian cảnh quan văn hóa Huế. Ảnh: NĐT
Dự án thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế đối với việc bảo tồn không gian cảnh quan văn hóa Huế. Ảnh: NĐT
Dự án thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế đối với việc bảo tồn không gian cảnh quan văn hóa Huế. Ảnh: NĐT
Lên top