Phóng viên quốc tế vẫn tiếp tục tham gia tour du lịch miễn phí

Một nữ phóng viên quốc tế tác nghiệp trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội.
Một nữ phóng viên quốc tế tác nghiệp trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội.
Một nữ phóng viên quốc tế tác nghiệp trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội.
Lên top