Phóng viên Lao Động đoạt giải Vàng ảnh quốc tế Ấn Độ

“Những thiên thần nhỏ”- giải Vàng thể loại Du lịch của Việt Văn. Ảnh: P.V
“Những thiên thần nhỏ”- giải Vàng thể loại Du lịch của Việt Văn. Ảnh: P.V
“Những thiên thần nhỏ”- giải Vàng thể loại Du lịch của Việt Văn. Ảnh: P.V
Lên top