Phóng viên Lao Động đoạt giải ba ảnh Italia

Một bức ảnh trong “Mẹ tôi”.
Một bức ảnh trong “Mẹ tôi”.
Một bức ảnh trong “Mẹ tôi”.