Phóng viên Lao Động có ảnh triển lãm tại Thái Lan, Ấn Độ và Anh