Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải A công trình ảnh xuất sắc 2017