Phóng viên báo Lao Động đoạt 3 Huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế

Tác phẩm “Ngày nắng” của Việt Văn - Huy chương Vàng Ấn Độ.
Tác phẩm “Ngày nắng” của Việt Văn - Huy chương Vàng Ấn Độ.
Tác phẩm “Ngày nắng” của Việt Văn - Huy chương Vàng Ấn Độ.
Lên top