Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Thanh tra lại quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN