Phố kiểu mẫu với 200 cột thép đỏ chót, các chuyên gia "kêu" phản cảm

Đồng phục hóa bằng các cột sắt trên phố Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội.
Đồng phục hóa bằng các cột sắt trên phố Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội.
Đồng phục hóa bằng các cột sắt trên phố Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top