Phim Việt và bom tấn sắp chiếu gặp khó vì COVID-19

Các phim gặp nhiều khó khăn trong tháng 5 này vì dịch bệnh. Ảnh: NSX
Các phim gặp nhiều khó khăn trong tháng 5 này vì dịch bệnh. Ảnh: NSX
Các phim gặp nhiều khó khăn trong tháng 5 này vì dịch bệnh. Ảnh: NSX
Lên top