Phim Việt “remake”và hệ lụy: Phim Việt remake và câu hỏi “Vì sao?”

“Tháng năm rực rỡ” - một phim remake vừa đóng máy của Nguyễn Quang Dũng (ảnh do đoàn phim cung cấp).
“Tháng năm rực rỡ” - một phim remake vừa đóng máy của Nguyễn Quang Dũng (ảnh do đoàn phim cung cấp).